ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Будь-яка інформація, що міститься в Договорі публічної оферти про надання послуг та у будь-яких документах, отримана Сторонами у зв'язку з наданням Послуг за цим Договором, зокрема, будь-які документи, папери, записи, магнітні записи, плівки, фотографії, креслення, електронні документи, факсові чи електронні повідомлення, чи будь-які види записів на будь-яких носіях, а також усна інформація, що були надані Сторонами одна одній під час переговорів, укладення та виконання цього Договору включаючи записи, зроблені Стороною самостійно в період співпраці з використанням отриманих матеріалів від іншої Сторони, або стали відомі Сторонам під час співпраці за цим Договором будь-яким іншим чином, - вважається конфіденційною інформацією, умови і порядок використання якої визначається в Договорі публічної оферти про надання послуг, а сама конфіденційна інформація є виключною власністю Сторони, якій вона належить.

2.. Без шкоди для п. 6.1 в Договорі публічної оферти про надання послуг, Сторони погоджуються, що інформація про надання Відповідальною особою Послуг Замовнику та співробітництво із Замовником (в тому числі, але не обмежуючись, у вигляді прес-релізів, новин, тощо, розміщених в мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації) не є конфіденційною інформацією, та Відповідальна особа має право на власний розсуд використовувати таку інформацію без розкриття змісту та суті Послуг. Замовник має право на погодження змісту матеріалу прес-релізу, новин, тощо, підготовленого Відповідальною особою, перед його розміщенням в мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації.

Цим Замовник не заперечує проти використання Відповідальною особою комерційного найменування та інших об'єктів інтелектуальної власності Замовника в діловій документації чи у рекламі Відповідальної особи. Окремий об'єкт інтелектуальної власності Замовника, який може використовуватися Відповідальною особою в діловій документації чи в рекламі, погоджується Сторонами в письмовій формі.

3. Зобов'язання Сторін щодо нерозголошення Конфіденційної інформації за цим Договором продовжуються після припинення дії Договору та незалежно від факту такого припинення. Зокрема, Сторони зобов'язується протягом року після закінчення строку дії цього Договору не розповсюджувати, не розголошувати, не поширювати, не передавати чи будь-яким іншим чином доводити до відома третіх осіб Конфіденційну інформацію.

4. Сторони зобов'язуються вживати заходи, щоб зберегти отриману інформацію від розголошення відносин та інформацію, отриману в ході виконання цього Договору.

5. Передача конфіденційної інформації третім особам, опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторін.

6. Обмеження щодо розголошення інформації не відносяться до загальнодоступної інформації, яка є такою відповідно до чинного законодавства України, або інформації, що стала такою без вини Сторін.

7. Відповідальна особа не несе відповідальності у випадку передачі інформації або документів державним органам, які мають право їх вимагати відповідно до законодавства України. Відповідальна особа також звільняється від відповідальності за цим Договором у випадку, якщо така передача не дозволяє йому належним чином виконувати його зобов'язання за цим Договором.

8. Сторони домовилися, що кожна зі Сторін зобов'язана зберігати комерційну таємницю одна одної, до якої відносяться відомості наступного характеру: зміст первинної бухгалтерської документації, баланс підприємства, зміст листування Сторін, наявність коштів на розрахунковому рахунку, зміст консультацій, відомості про контрагентів, відомості про співробітників та діяльність Сторін.

ОТРИМАЙТЕ ВІДПОВІДЬ ЗА 2 ХВИЛИНИ!
Або зателефонуйте до нас зараз: